Handel og økonomisk vekst i Kina: - en analyse av sammenhenger og utvikling

Type/nr A55/03
Skrevet av Hanne Haugen
Dette arbeidsnotatet handler om sammenhengen mellom økonomisk vekst og handel i Kina. Etter 1978 åpnet det tidligere lukkede Kina seg mot omverdenen og startet sin open door-politikk. Dette innebar blant annet en storsatt handelsliberalisering for Kina med utlandet. Kina har hatt en sterk økonomisk vekst spesielt i perioden etter 1978, og jeg ser på om handelsliberaliseringen har en sammenheng med dette. Jeg beskriver handelsteori og teori om økonomisk vekst. Jeg ser også på empiri når det gjelder sammenhengen mellom økonomisk vekst og handel. Oppgaven tar for seg utviklingen av Kinas handelspolitikk, Kinas handelsmønster og Kinas økonomiske vekst. I tillegg studerer jeg implikasjonene av Kinas nylige medlemskap i Verdens Handelsorganisasjon. Jeg konkluderer med at økonomisk vekst og handel har hatt en sammenheng i Kina, men at det også er mange andre faktorer som ligger bak veksten.
Språk Skrevet på norsk