Bilindustrien i Kina: Utvikling og utsikter i lys av WTO-avtalen

Type/nr A56/03
Skrevet av Halfdan Otto Torpe
Denne siviløkonomutredningen er et bransjestudium av bilindustrien i Kina. Viktige emner er WTO-avtalens betydning for bilindustrien og myndighetenes sterke kontroll med industrien i Kina. Kina er et interessant marked med stort potensiale. I tillegg har landet god tilgang på rimelig arbeidskraft. Gjennom å se på den historiske utviklingen og sammenligne Kina med Mexico, som har vært gjennom en lignende utvikling i bilindustrien, prøver utredningen å si noe om mulige utsikter for den kinesiske bilindustrien. WTO-avtalen danner grunnlag for mer handel i bilsektoren. Sterk vekst i bruk av kjøretøyer er et problem og en utfordring for Kina. Handel og transport gir muligheter for internasjonale aktører, og for økt velstandsutvikling i Kina.
Språk Skrevet på norsk