Regionale og distriktspolitiske virkninger av statlig petroleumspolitikk

Type/nr A08/02
Skrevet av Eirik Vatne
Dette notatet gir en kortfattet sammenfatning av petroleumvirksomhetens utvikling og lokalisering i Norge. Hovedfokus legges på å forklare det lokaliseringsmønsteret som, over tid, er utviklet i ulike deler av næringen og hvordan og i hvilken grad regional- og distriktspolitiske målsettinger har påvirket disse valgene. Notatet dokumenterer utviklingen i antall arbeidsplasser i de viktigste segmentene av næringen og viser den regionale fordelingen av disse arbeidsplassene fra 1973 og fram til i dag.
Språk Skrevet på norsk