Provision of Renewable Energy using Green Certificates: Market Power and Limit Pricing

Type/nr A18/02
Skrevet av Eirik S. Amundsen and Gjermund Nese