Utvikling av realkompetanse på arbeidsplassen. Uformell læring i tre norske virksomheter

Type/nr R03/01
Skrevet av Erik Døving, Beate Elstad og Sven A. Haugland
Uformell læring på arbeidsplassen er en vesentlig kilde til produktiv kompetanse i arbeidslivet. Dette forskningsprosjektet fokuserte på uformell læring av to ulike hovedtyper arbeidsrelevant realkompetanse: generell kompetanse, som er maksimalt overførbar mellom aktiviteter (kompetanse i samarbeid, konflikthåndtering og kommunikasjon samt problemløsning), og jobbspesifikk kompetanse, som er spesielt innrettet mot en bestemt jobb i en bestemt virksomhet. Resultatene bygger på data samlet inn blant til sammen 579 medarbeidere i DnB, Telenor Bedrift og Hordaland fylkeskommune. Ved hjelp av disse dataene undersøker rapporten hvordan egenskaper ved jobben, ledelse og sosiale forhold på arbeidsplassen medvirker til uformell læring på arbeidsplassen.
Språk Skrevet på norsk