Når er vertikal integrasjon lønnsomt? Fokus på en stor oppstrømsbedrift i gassmarkedet

Type/nr A05/01
Skrevet av Magnus Hatlebakk
Notatet diskuterer grunnleggende økonomiske mekanismer som kan påvirke lønnsomheten av vertikal integrasjon innen den europeiske gassindustrien. Det blir fokusert på fornuftige strategier for en stor oppstrømsbedrift, som vurderer et sterkere engasjement nedstrøms. Notatet advarer mot enkle konklusjoner når det gjelder effekten av vertikal integrasjon. Det blir anvendt en enkel modell for suksessive oligopoler til å drøfte tema som dobbelt prispåslag, utestenging, etableringshinder, fangens dilemma ved oppkjøps-konkurranse og dessuten vinnerens forbannelse.
Språk Skrevet på norsk