Petroleum Geo-Services' internasjonalisering belyst ved Dunnings eklektiske paradigme

Type/nr A33/00
Skrevet av (Kun bokutgave for salg. Kan bestilles på tlf. 55 95 95 00)Peggy Krantz