Miljømerking av fisk

Type/nr R16/00
Skrevet av Frank Asche, Holger Donath, Robert J. Johnston og Cathy R. Wessells
Miljømerker for fisk ble tatt i bruk for første gang i år 2000. Miljømerking er et markedsbasert forvaltningssystem som flere mener er ønskelig fordi de mener tradisjonelle forvaltningssystemer ikke virker på en tilfredstillende måte. Miljømerking er et markedsbasert forvaltningssystem fordi merket gir konsumentene informasjon, som konsumentene så benytter i sin kjøpsadferd og dermed tvinger produsentene å levere produkter som tilfredstiller gitte miljøkrav. Hvis markedsbaserte løsninger som miljømerking skal resultere i bedre forvaltning, må konsumentene være villig til å betale en prispremie for miljømerkede produkter. Data fra en telefonundersøkelse i Norge indikerer at mange norske konsumenter er villig til å betale for miljømerket sjømat, og at forholdene følgelig kan ligger til rette for at et miljømerke skal virke i Norge. Konsumentenes preferanser varierer imidlertid betydelig med art, merkeutsteder og karakteristika ved husholdene.
Språk Skrevet på norsk