Lokalisering av næringsvirksomhet

Type/nr A44/00
Skrevet av Victor D. Norman
Omlokalisering av virksomhet og utvikling mot en ny europeisk økonomisk geografi har større betydning for Norge enn for mange andre europeiske land. Grunnen er at vi i løpet av de neste tiårene må utvikle ny, konkurranseutsatt virksomhet som supplement til, og delvis erstatning for, oljevirksomhet og annen virksomhet med forankring i norske naturressurser. For å kunne utforme en økonomisk politikk som kan bidra til at vi får den nødvendige vekst i konkurranseutsatt verdiskapning, må vi forstå de kreftene som kommer til å forme det fremtidige lokaliseringsmønster i Europa. Formålet med dette notatet er å se nærmere på disse kreftene og peke på noen implikasjoner for økonomisk politikk.
Språk Skrevet på norsk