Internasjonalisering i offshorebransjen og bruk av strategiske allianser Kongsberg Offshore AS - et casestudium

Type/nr A32/00
Skrevet av (Kun bokutgave for salg. Kan bestilles på tlf. 55 95 95 00)Ole Peder Enger og Yngve Andreassen