Dunnings ELI-modell anvendt på høyteknologibedriften Hitec

Type/nr A34/00
Skrevet av (Kun bokutgave for salg. Kan bestilles på tlf. 55 95 95 00)Caroline Elisabeth Bergrem