Synnøve Nesse

Synnøve Nesse

Researcher

Academic title: PhD

Research interests

 • Leadership in crisis-, change- and innovation contexts
 • Crisis and change leadership
 • Leadership development
 • Crisis preparedness, safety and performance
 • Psychology

Research publications

 • Nesse, S. & Grepne, A. L. (2022). Hvilken kompetanse trenger toppledere for å bidra til innovasjon? Magma, nr. 3. https://nye.econa.no/faglig-oppdatering/medlemsbladet-magma/3-2022/hvilken-kompetanse-trenger-toppledere-for-a-bidra-til-innovasjon/ 
 • Nesse, S. (2022). The Emergence of Collective Leadership During a Terrorist Attack: Dynamic Role Boundary Transgressions as Central in Aligning Efforts. Journal of Leadership & Organizational Studies, 29 (4). https://doi.org/10.1177/15480518221115036
 • Nesse, S. & Engesæth, H. (2022). Smidig ledelse og organisasjonsutvikling for å oppnå innovasjon: En case-studie av UiB Tjenesteutvikling. Magma, nr. 4 (2022). https://nye.econa.no/faglig-oppdatering/medlemsbladet-magma/4-2022/smidig-ledelse-og-organisasjonsutvikling-for-a-oppna-innovasjon/
 • Nesse, S. & Stensaker, I.G. (2021). Coping, Not Choking, Under the Pressure of a Terrorist Attack: A Crisis Leadership Coping Model. Journal of Applied Behavioral Science, 58(2). https://doi.org/10.1177/00218863211066569
 • Nesse, S. & Fyker, T. (2021). Politisk-administrativ ledelse i Norge og Sverige under pandemien: Forskjell i ansvarsstrategi, kapasitet og legitimitet. Magma, nr. 3 (2021).
 • Selart, M., Schei, V., Lines, R. & Nesse, S. (2020). Can Mindfulness be Helpful in Team Decision-Making? a Framework for Understanding How to Mitigate False Consensus. European Management Review, 17 (4). https://doi.org/10.1111/emre.12415
 • Nesse, S. (2018). Hvordan sikre innovasjon ved å samarbeide med en konkurrent? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, nr. 5, 61-70.
 • Sund, B., & Nesse, S. (2018). Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, nr. 5, 52-60.
 • Nesse, S. (2017). When Leadership Matters More Than Leaders: Developing a Processual Perspective on Leadership during Organizational Crises. PhD thesis, Norwegian School of Economics, Bergen, Norway.
 • Nesse, S. (2017). A Framework for Developing Organizational Crisis Leadership: An Integration of Multiple Perspectives. Academy of Management Proceedings, 1, 17731.
 • Nesse, S. (2016). Et helhetlig perspektiv på rekruttering, seleksjon og utvikling av kriseledelseskompetanse. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, Fagbokforlaget, nr. 4, 56-68.
 • Nesse, S. (2016). Perspektiver på effektiv kriseledelse. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, Fagbokforlaget, nr. 4, 14-15.
 • Nesse, S. (2015). Hva kan vi lære fra kriseledelse om endringsledelse? Planlagt improvisasjon som virkemiddel. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, Fagbokforlaget, nr. 7, 76-84.
 • Selart, M., Johansen, S. T., & Nesse, S. (2013). Employee reactions to leader-initiated crisis preparation: Core dimensions. Journal of business ethics, 116(1), 99-106.
 • Nesse, S. (2015). Når scenen er din – enten du vil det eller ei. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, Fagbokforlaget, nr. 5, 9.-9.

Conference papers and presentations

 • Nesse, S. (2016). To Gain Control – Let Go: Heterachical Leadership during an Organizational Crisis. Paper akseptert for presentasjon under Academy of Management Meeting, Anaheim 7.-9. August 2016. DOI blir tilgjengelig i juli, paper er tilgjengelig fra forfatter.
 • Nesse, S. (2016). The Emergence and Dynamics of Collective Leadership during an Organizational Crisis. Paper akseptert for presentasjon under Academy of Management Meeting, Anaheim 7.-9. August 2016. DOI blir tilgjengelig i juli, paper er tilgjengelig fra forfatter.
 • Nesse, S. (2016). Leadership “On the Fly” in Strategic Crisis Management Teams: A Quasi-Experimental Study. Paper akseptert for presentasjon under Academy of Management Meeting, Anaheim 7.-9. August 2016. DOI blir tilgjengelig i juli, paper er tilgjengelig fra forfatter.
 • Nesse, S, Burke, S (2013). Team Leadership When Lives Depend on It. Co-Chair for Symposium med fem bidrag akseptert ved Society for Industrial and Organizational Psychology Annual Conference 15.-17. Mai 2013. DOI ikke tilgjengelig, symposium er tilgjengelig fra forfatter.
 • Nesse, S, Salas, E., Lacerencza, C. (2012). Right from the Start: A Corporate Crisis Team Leadership Intervention. Paper akseptert ved Society for Industrial and Organizational Psychology Annual Conference 15.-17. Mai 2013. DOI ikke tilgjengelig, paper er tilgjengelig fra forfatter.
 • Selart, M., Schei, V., Kerchreiter, R., Nesse, S. (2012). Seeing More and Seeing Differently: Five Principles in High Quality Consensus. Poster presentasjon ved International Association of Conflict Management Conference, Stellenbosch, South Africa, August 2012.
 • Nesse, S. (2015). Emergent Leadership Trajectories in Organizational Crises. Poster akseptert for presentasjon ved European Congress of Work and Organizational Psychology I 20.-23. Mai 2015.
 • Nesse, S. (2015). Organizational Crisis Leadership and the Centrality of Enabling Reciprocal Delegation. Poster akseptert for presentasjon ved European Congress of Work and Organizational Psychology I 20.-23. Mai 2015.
 • Nesse, S. (2015). Organizational Crisis Leadership: Enabling an Ad Hoc Team to Perm Under Pressure. Poster akseptert for presentasjon ved European Congress of Work and Organizational Psychology I 20.-23. Mai 2015.     

Research awards

 • Rupert F. Chisholm Best Theory-to-Practice Paper Award (2016, 9. august), Organizational Change and Development Division, Academy of Management Meeting, Anaheim, USA.
 • «Outstanding Reviewer Award» (2016, 9. august), Organizational Behavior Division, Academy of Management Meeting, Anaheim, USA.

Visiting Researcher Abroad

 • Center for Catastrophic Risk Management, Haas School of Business, UC Berkley (2014)
 • Institute for Simulation & Training, University of Central Florida (2013, 2014)

Research project affiliations

 • Strategic crisis leadership PhD project - Statoil, Falck Nutec, NFR (2011-2017)
 • ACTION-project - SNF/NHH (2016-2019)
 • FOCUS-project - SNF/NHH (2013-2016)
 • RaCE-project - SNF/NHH (2019-2023)
 • CORNER-project - SNF/NTNU Samfunnsforskning (2021-2024)