Golden Rule in Cooperative Commons

Type/nr Journal of Economic Dynamics and Control (2022)
Skrevet av Sjur Didrik Flåm, Stein Ivar Steinshamn og Nils Arne Ekerhovd