Isak Lekve

Isak Lekve

Forsker

Telefon: +47 55 95 90 87
Akademisk tittel: MSc

Research interests

Selected publications

  • Lekve, I. (2020). Arbeidskamper i det nye arbeidslivet. En analyse av arbeidstakernes maktgrunnlag i konflikten om Norse Petroleum. Norsk sosiologisk tidsskrift, Vol. 4(1), 19-33. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2020-01-02
  • Lekve, I. (2015) Prekarisering og motstand - Om mulighetene for sosial rettferdighet i et nyliberalt Europa. Tidsskrift for velferdsforskning. s.234-240.

Selected research projects