Shipping og logistikk

Shipping og logistikk er viktig for Norge av minst to grunner: Den sterke posisjonen til norske rederier og maritime tjenesteytere i de internasjonale markedene, og det faktum at Norge som et langstrakt land er avhengig av effektiv transport og distribusjon. De to forskningsområdene har til dels utviklet seg parallelt innen akademia til tross for at maritim transport spiller er nøkkelrolle i det globale logistikksystemet.

Forskningsgruppen Shipping og logistikk inkluderer teoretisk og empirisk forskning på maritim transport og logistikk i nært samarbeid med den maritime næringen både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsgruppen er sammensatt av ledende fagpersoner innen både økonomi og operasjonsanalyse siden de mest utfordrende og innovative forskningstemaene ligger i skjæringspunktet mellom de to disiplinene, eksempelvis optimering av beslutninger under usikkerhet i en realistisk markedsmodell.

Forskningsgruppen består av en rekke erfarne medarbeidere innen skipsfartsøkonomi og operasjonsanalyse, men også flere yngre forskere og PhD-studenter med sterke analytiske evner. Gruppen har flere tverrfaglige prosjekter finansiert i fellesskap av Forskningsrådet og partnere fra norsk maritim industri. 


Utvalgte prosjekter

  • SHIPTRACK - Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data
  • AUTLOG - Logistics and Economics of Autonomous Vessels 
  • SMARTDIGITAL - Smart digital contracts and commercial management
  • REEALSEA - Real energy efficiency and emissions in the seaway 
  • GREENSHIPRISK - Green shipping under uncertainty
  • CARGOMAP - Mapping vessel behavior and cargo flows


Forskningsleder
 

Professor Roar Adland, NHH
Tlf.: 55 95 94 67
E-post: roar.adland@nhh.no

 

Medarbeidere