SNFs publikasjonsserier


   år:  
Info Tittel og forfatter Last ned gratis
R09/18 En misjon om å redde liv – fra brennende engasjement til utbrent?
Martha-Marie Olimb og Guro Nordvik Øyri
last ned
A03/19 When parents decide: Gender differences in competitiveness
Jonas Tungodden
last ned
Magma, nr. 4, 23-32 (2019) Hvordan påvirker været vårt forbruk?
Leif E. Hem og Nina M. Iversen
A02/19 The Effect of Credit Portfolio Diversification and Ownership on Banks’ Risk Exposure. A case study of the Norwegian banking market
Mathilde Ragnhildstveit and Caroline Silver
last ned
Motivation and Emotion (2019) Moral self-judgment is stronger for future than past actions
Hallgeir Sjåstad og Roy F. Baumeister
A10/18 Hospital Competition in the National Health Service: Evidence from a Patient Choice Reform
Kurt R. Brekke, Chiara Canta, Luigi Siciliani and Odd Rune Straume
last ned
R02/19 Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner
Stein Ivar Steinshamn
last ned
Judgment and Decision Making, 14(2), 199-213 (2019) Short-sighted greed? Focusing on the future promotes reputation-based generosity
Hallgeir Sjåstad
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 35(1), 28-50 (2019) Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk
Torstein Nesheim, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Simon Neby
last ned
Journal of Consumer Marketing (2019) Developing brand emotions across cultures: effects of self-construal and context
Alexander Jakubanecs, Magne Supphellen, Hege Mathea Haugen and Njål Sivertstøl
A01/19 Økt drivstoffpris – konsekvenser for den norske fiskeflåten?
Frank Asche og Kristin H. Roll
last ned
R01/19 Økonomiske konsekvenser av økt drivstoffpris for utvalgte segmenter av norsk fiskeflåte
Frank Asche og Kristin H. Roll
last ned
International Journal of Market Research (2019) Elicitation of salient brand emotions in Western and East Asian markets: The role of elicitation context
Alexander Jakubanecs, Magne Supphellen, Alexander Fedorikhin, Hege Mathea Haugen and Njål Sivertstøl
Small Business Economics (2019) Gender, Formality, and Entrepreneurial Success
Lars Ivar Oppedal Berge and Armando José Garcia Pires
Magma, nr. 2, 22-28 (2019) Digitaldirektøren som endringsagent
Kjersti Berg Danilova, Monica Rydland, Jon Iden og Bendik Bygstad

Now showing page 1 of 4

Siste side Neste side