Presse

 

Pressekontakt:


Svenn-Åge Dahl
Administrerende direktør
tlf. +47 55 95 95 58 
Svenn-Age.Dahl@snf.no

 

 

Logo

Ved bruk av logo skal HELE logoen tas i bruk - inkludert tekstfeltet.
 

Slik:

Ikke slik:

Logo_wrong

 

Last ned hovedlogo (stående, .jpg)

Last ned liggende logo med engelsk tekst (.jpg)