Organisasjon

 
Eiere av SNF AS

 • Norges Handelshøyskole 85 %
 • Stiftelsen SNF 15 %

Styret for SNF AS

 • Helge Thorbjørnsen (leder), professor (NHH)
 • Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør Bedriftsmarked (SparebankenVest)
 • Eirik Wærness, sjeføkonom (Statoil)
 • Mette H. Bjørndal, professor (NHH)
 • Stig Tenold, professor (NHH)
 • Karen M. Olsen, professor (NHH)
 • Nils-Arne Ekerhovd, seniorforsker (SNF)
 • Astrid Oline Ervik, forsker (SNF)

Daglig ledelse

Adm. direktør Svenn-Åge Dahl

Programledere

 • Arbeid og utdanning
  Professor Kjell Gunnar Salvanes 
 • Energi, naturressurser og miljø (ENE)
  Professor Stein Ivar Steinshamn
 • FAIR Insight Team
  Professor Kjetil Bjorvatn
 • Future-Oriented Corporate Solutions (FOCUS)
  Professor Inger Stensaker
     
 • Næringsøkonomi og konkurransepolitikk
  Professor Frode Steen
 • Shipping and Logistics
  Professor Roar Os Ådland
 • Skatt og offentlig økonomi
  Professor Guttorm Schjelderup
 • Tjenesteinnovasjon og merkevarebygging
  Professor Helge Thorbjørnsen

Administrativ forskningsstøtte

Administrasjonssjef Cathrine Risa