Flere nyheter


13-01-2020 Torstein Nesheim medforfatter på beste artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift


Redaksjonen i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift kårer hvert år den beste artikkelen i den siste årgangen av tidsskriftet. Prisen for 2019 gikk til artikkelen Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk skrevet av seniorforsker ved SNF, Torstein Nesheim, sammen med Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Simon Neby, som alle er forskere ved NORCE. Redaksjonen mener artikkelen, i konkurranse med andre gode bidrag i årgangen, fortjener å bli løftet frem. Det er en klassisk artikkel innenfor offentlig politikk og administrasjon, som omhandler et svært aktuelt og sentralt tema for fagområdet - samordning på tvers av etater. Sammenfatningen av statsvitenskapelig og organisasjonsfaglig kunnskap gjør den til et spesielt relevant bidrag.


  Tilbake