Torstein Nesheim

Senior Researcher

E-mail:           Torstein.Nesheim@snf.no
Tel:                +47 55 95 97 72
Mobile:           +47 922 54 892
Academic title: Ph.D., Adjunct Professor
https://www.linkedin.com/profile/view?id=53056015&trk=nav

 

Research interests

 • Organizational structure, especially challenges in project-based organizations, matrixes and multi-dimensional organizations
 • Organizational boundaries and network organizations
 • Non-standard work arrangements and multi-employment relations
 • Knowledge management and knowledge sharing

Selected publications

 • Haagensen, I.S., Helland, E.K., & Nesheim, T. (2018). Enhancing knowledge articulation in communities of practices: the role of the community leader. Int. J. Knowledge Management Studies, 9(1), 18-30.
 • Fijalkowska, A.P., Hjartåker, K.S., & Nesheim, T. (2017). Lay off employees or terminate consultant contracts? Responses to an external shock in three firms in the Norwegian petroleum industry. Employee Relations, 39(7), 1083-1099.
  http://doi.org/10.1108/ER-11-2016-0219
 • Mydland, N. og Nesheim, T. (2017). Avbyråkratisering i staten? Utfordringer ved prosjekt- og teamorganisering. Nordiske Organisasjonsstudier, 19(2), 3-24.
 • Gressgård, L.J., Hansen, K., & Nesheim, T. (2017). Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien “Bolig for velferd”. Nordiske Organisasjonsstudier, 19(1), 24-50.
 • Roverud, L.H., Kjølvik, T.K., Nesheim, T., & Jesnes, K. (2017). Mellomledd i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet, nr. 3, 199-215.
 • Nesheim, T., Rathke, C., & Smith Nygaard, L. (2017). Fleksibel organisering i mediebedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 20(2), 14-26.
 • Nesheim, T., Olsen, K.M., & Sandvik, A.M. (2017). Never walk alone: achieving work performance through networking ability and autonomy. Employee Relations, 39(2), 240-253. http://doi.org/10.1108/ER-09-2016-0185
 • Døving, E. og Nesheim, T. (2016). Hva er gyldig kunnskap i organisasjonsfaget? En analyse basert på en survey av norske forskere. Nordiske organisasjonsstudier, 18(2), 37-53.
 • Nesheim, T. (2016). Kriseledelse og organisering. Fast, fleksibel eller improvisert struktur. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 19(4), 35-44.
 • Nesheim, T., Frogner, M.S., & Mjøs, M. (2016). Interorganisatorisk prosjekt som verktøy mot sosial dumping: utfordringer i planleggings- og oppstartfasen. Beta. Scandinavian Journal of Business Research, 30(1), 78-95.
  http://doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2016-01-05
 • Olsen, K.M., Sverdrup, T., Nesheim, T., & Kalleberg, A.L. (2016). Multiple foci of commitment in a professional service firm: Balancing complex employment relations. Human Resource Management Journal, 26(4), 390-407.
  http://doi.org/10.1111/1748-8583.12109
 • Nesheim, T. and Hunskaar, H.M. (2015). When employees and external consultants work together on projects: Challenges of knowledge sharing. International Journal of Project Management, 33(7), 1417-1424. http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.06.010
 • Kalleberg, A.L., Nesheim, T., & Olsen, K.M. (2015). Job quality in triadic employment relations: Work attitudes of Norwegian temporary help agency employees. Scandinavian Journal of Management, 31(3), 362-374. http://doi.org/10.1016/j.scaman.2015.03.002
 • Mjelde, M.E. og Nesheim, T. (2015). Ledelse i ulike kontekster: utfordringer i møtet mellom matriseorganisering og distribuerte organisasjoner. Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 18(2), 62-72.
 • Nesheim, T. and Smith, J. (2015). Knowledge sharing in projects: Does employment arrangement matter? Personnel Review, 44(2), 255-269. http://doi.org/10.1108/PR-11-2013-0203
 • Nesheim, T., Fahle, B., & Tobiassen, A.E. (2014). When external consultants work on internal projects: Exploring managerial challenges. In Koene, B., Galais, N. and Garsten, C. (eds.): Management and Organization of Temporary Agency Work. Routledge.
 • Nesheim, T. and Gressgård, L.J. (2014). Knowledge sharing in a complex organization: antecedents and safety effects. Safety Science, 62, 28-36. http://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.07.018
 • Andreassen, R.S., Ryberg, K., Grotle, H.R., Slettum, F.K., & Nesheim, T. (2014). Menneskelige ressurser i oppstartfasen. Kompetansebehov og tilknytningsformer for arbeid i entreprenørbedrifter. Beta, 28(2), 136-153.
 • Nesheim, T. and Rørvik, R. (2013). Exploring dilemmas in the relation between temporary help agencies and customer firms. Personnel Review, 42(1), 67-82. http://doi.org/10.1108/00483481311285237
 • Nesheim, T. (2013). Bemanningstiltak som kriseløsning: Determinanter og konsekvenser for endringskapasitet. Søkelys på arbeidslivet, nr. 3(30), 222-234.
 • Nesheim, T. og Olsen, K.M. (2011). Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon. Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 3, 64-70.
 • Nesheim, T., Olsen, K.M., Stensaker, I.G., Tharaldsen, J.E., & Kjærland-Haga, M. (2011). Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet. Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 14(5), 53-62.
 • Nesheim, T., Olsen, K.M., & Tobiassen, A.E. (2011). Knowledge communities in matrix-like organizations: managing knowledge towards application. Journal of Knowledge Management, 15(5), 836-850. http://doi.org/10.1108/13673271111174357
 • Nesheim, T. (2011). Balancing Process Ownership and Line Management in a Matrix-like Organization. Knowledge and Process Management, 18(2), 109-119.
 • Olsen, K.M., Kalleberg, A.L., & Nesheim, T. (2010). Perceived job quality in the United States, Great Britain, Norway and West Germany 1989-2005. European Journal of Industrial Relations, 16(3), 221-240. http://doi.org/10.1177/0959680110375133
 • Nesheim, T. (2010). Franchising som organisasjonsform? Hva er konsekvensene for arbeidstakerne? Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(2), 35-40.
 • Rørvik, R. og Nesheim, T. (2010). Tilpasning til en ny virkelighet. Nedbemanning og omorganisering i norske mediebedrifter. Norsk Medietidsskrift, 17(4), 322-347.
 • Nesheim, T. (2010). Prosesseiere i matriseorganisasjonen: Oppgaver, rasjonale, spenninger. Beta, nr. 2, 96-113.
 • Nesheim, T. (2010). Organisasjonsdesign som forskningstema: Fra ”fyrtårn” til ”blind flekk” i organisasjonsfaget. Nordiske organisasjonsstudier, nr. 2, 66-72.
 • Nesheim, T. (2010). Trenger vi et mer nyansert bilde av arbeid og organisasjon? Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 2, 3.
 • Nesheim, T., Olsen, K.M., & Kalleberg, A.L. (2007). Externalizing the core: Firms' use of employment intermediaries in the information and communication technology industries. Human Resource Management, 46(2), 247-264.

Work in progress

 • Multiple commitment in a Professional Service Firm
 • Job quality on triadic employment relations
 • Enhancing knowledge articulation in communities of practice
 • Matriseorganisering og ledelse over avstand
 • Kampen mot sosial dumping: Inter-organisatorisk prosjekt som organisatorisk verktøy

Selected research projects

 • Analyse av Valemon (Statoil)
 • Standardization of work processes and organizational design in Statoil
 • Governance in the public sector
 • Managing knowledge workers in complex organizational settings (Focus-programme)