Monica Rydland

Researcher

E-mail: Monica.Rydland@snf.no
Phone: +47 5595 5758
Academic title: PhD

 

Research interests:

- Strategic change
- Digital transformation
- Middle managers role within digital transformation
- Middle managers role as change agents
 

Research publications:

Danilova, K.B., Rydland, M., Iden, J. og Bygstad, B. (2019). Digitaldirektøren som endringsagent. Magma, 2, 22-28.

Rydland, M. (2018). Middle Managers' Role as Change Agents: Variations in Approaches and Their Contributions to the Progress of Change. PhD thesis, Norwegian School of Economics, Bergen, Norway.

Rydland, M. (2017). Hvilken rolle spiller mellomlederen? I Nesheim, T. og Stensaker, I.G. (red.): Fokus på fremtidens foretaksløsninger, kap. 9, 169-187. Fagbokforlaget, Bergen.

Rydland, M. (2015). Hvilken rolle spiller mellomlederen? Magma, 7, 47-55.