Latest publications16-06-2017 Torstein Nesheim i Ukeavisen Ledelse: Ledelse og styring i komplekse organisasjoner


Debatten om ledelse og målstyring bygger på forutsetninger som ofte kolliderer med realiteten i dagens organisasjoner. Psykologisk basert forskning som finner støtte for fortreffeligheten av tillitsbasert ledelse, og økonomer som framhever betydningen av mål- og incentivstyring blir gjerne oppfattet som motpoler. Det er lett å overse at de i kraft av sin faglige tilnærming ofte er ofre for det samme «tunnelsynet» på organisasjoner.

 

Files/Billeder/Nesheim UkeavisenLedelse juni 2017.pdf

 

 


  Tilbake

More news