Latest publications16-06-2017 Bok fra FOCUS-programmet: Fokus på fremtidens foretaksløsninger


Høy endringstakt og uforutsigbarhet i omgivelsene gjør det viktigere enn noen gang å bygge inn fleksibilitet i de organisatoriske løsningene. Vi har studert hvordan norske bedrifter har benyttet tre ulike virkemidler for å få dette til. For det første bygger man en organisasjonsstruktur som søker å ivareta hensynet til både utvikling av spesialisert fagkompetanse og fleksibel bruk av denne kompetansen mot konkrete markeder, produkter og kunder. For det andre bør man bygge inn hensynet til fleksibilitet i virksomhetsstyringen. Den tredje tilnærmingen til omstillingsevne handler om hvordan organisasjoner kan utvikle økt endringskapasitet; dvs. evne til å gjennomføre store organisatoriske endringer samtidig som man holder fokus på daglig drift og kunder. Boken er sluttproduktet fra FOCUS-programmet ved NHH.

 

https://www.fagbokforlaget.no/Fokus-p%C3%A5-fremtidens-foretaksl%C3%B8sninger/I9788245021271


  Tilbake

More news