Krise, omstilling og vekst

Forskningsprogrammet på krise, omstilling og vekst har stor bredde og berører emner knyttet til internasjonal økonomi, arbeidsmarkeds-økonomi, offentlig økonomi, finans, makroøkonomi og strategi og ledelse.

Den internasjonale finanskrisen har avdekket at norsk økonomi står overfor en omstillingskrise. 

Forskning innen disse områdene spenner på kompetansen til hele SNF- og NHH-miljøet.


Eksempler på fokus i forskningsprogrammet er: 

Omstillingskrisen 

De norske utfordringene  

Årsaker til omstillingssvikt

 

Les mer om programmet


   

Leder av styringsgruppen: Professor Victor D. Norman, Norges Handelshøyskole
Tlf: +47 55 95 92 62
E-post:
victor.norman@nhh.no

Administrativ kontakt for programmet: Anne Liv Scrase, SNF
Tlf: +47 55 95 95 75
E-post:
anneliv.scrase@snf.no