Næringsøkonomi, skatt og regulering


Fokuset til forskningsgruppen er på bedriftsstrategier i forskjellige markeder. Forskningsgruppen har til formål å bidra til økt forståelse for hvordan markeder fungerer. I næringsøkonomi og regulering kan det bety å forstå hvordan konkurranse i ulike markeder fungerer, og bidra til at bedrifter gjør lønnsomme strategiske valg og offentlige myndigheter utformer gode rammebetingelser som sikrer effektiv konkurranse og økt verdiskapning. Innen skatt betyr dette å øke forståelsen for hvordan skatter og avgifter påvirker individer, bedrifter og verdiskaping.

Prosjekter

Forskningsgruppen har et bredt utvalg prosjekter i næringsøkonomi innenfor en rekke markeder som bank, tele, media, shipping og legemidler samt offentlig økonomi. I tillegg har forskningsgruppen prosjekter innen konkurransepolitikk, skatteøkonomi og offentlig markedsregulering mer generelt. Oppdragsgivere omfatter både private bedrifter og offentlige myndigheter samt Norges forskningsråd og European Commission.

Nylige prosjekter

 • Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive (Konkurransetilsynet)
• Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets (Konkurransetilsynet)
• Competition policy and strategy: the interplay between consumers, upstream and downstream market players (Konkurransetilsynet)
• Industrial organization of legal and illegal cartels: Dynamics in collusion over time and jurisdiction (Konkurransetilsynet)
• New aspects of competition in media and network markets: Implications for competition policy? (Konkurransetilsynet)
• Aksjekapitaltilgang og eierfordelinger i norsk næringsliv (Nærings- og fiskeridepartementet)
• Tax Compliance Tanzania (CMI/Norges forskningsråd)
• Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer (Konkurransetilsynet)
• Drivere bak investeringer i norske kommuner (SØF/Kommunaldepartementet)
• L3 Pilot – Piloting Automated Driving on European Roads (Volkswagen/European Commission)
• Skattesenteret (Skattedirektoratet/NHH/Norges forskningsråd)
• The payroll tax as a backstop for the corporate income tax (Norges forskningsråd)

Medarbeidere

Forskningsgruppen består av forskere med lang erfaring knyttet til prosjekter innen næringsøkonomi, skatt og regulering, men har også knyttet til seg yngre forskere med gode analytiske ferdigheter.

Forskningsleder: Malin Arve, førsteamanuensis NHH
Tlf: 55 95 91 52

E-post: malin.arve@nhh.no

Forskere

Carsten Gero Bienz (førsteamanuensis, NHH)
Afsane Bjorvatn (seniorforsker, SNF)
Kurt Richard Brekke (professor, NHH)
Astrid Oline Ervik (forsker, SNF)
Øystein Foros (professor, NHH)
Armando José Garcia Pires (forsker, SNF)
Per Heum (seniorforsker, SNF)
Arnt Ove Hopland (professor, NHH)
Hans Jarle Kind (professor, NHH)
Michael Kisser (førsteamanuensis, NHH)
Aksel Mjøs (førsteamanuensis, NHH)
Jarle Møen (professor, NHH)
Øivind Anti Nilsen (professor, NHH)
Guttorm Schjelderup (professor, NHH)
Ingrid Hoem Sjursen (forsker, SNF)
Frode Skjeret (forsker, SNF)
Frode Steen (professor, NHH)
Tina Søreide (professor, NHH)