SNFs publikasjonsserier


   år:  
Info Tittel og forfatter Last ned gratis
Nordiske Organisasjonsstudier, 19(1), 24-50 Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"
Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen og Torstein Nesheim
Søkelys på arbeidslivet, 3/2017, 199-215 Mellomledd i oppdragsmarkedet
Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes
last ned
Maritime Policy & Management (2017) Norwegian port connectivity and its policy implications (http://dx.doi.org/10.1080/03088839.2017.1366080)
Haiying Jia, Ove Daae Lampe, Veronika Solteszova and Siri P. Strandenes
last ned
A09/17 The Effect of Industrial Diversification on Banks’ Performance. A case study of the Norwegian banking market
Sigve Aarflot and Lars Arnegård
last ned
R02/17 Delings- og formidlingsøkonomi: Muligheter og utfordringer
Nina M. Iversen, Leif E. Hem, Alexander Jakubanecs, Eivind Farstad og Ove Langeland
last ned
R11/16 Evaluation of the StoNED Method for Benchmarking and Regulation of Norwegian Electricity Distribution Companies
Endre Bjørndal and Mette Bjørndal
last ned
A07/17 Tilknytningsformer for arbeid: Virksomhetsstudien
Torstein Nesheim
last ned
A06/17 Upstream Partnerships among Competitors when Size Matters
Øystein Foros and Hans Jarle Kind
last ned
A05/17 Raising rivals’ costs or improving efficiency? An exploratory study of managers’ views on backward integration in the grocery market
Hanna Skjervheim Bernes, Isabel Marie Flo, Øystein Foros and Hans Jarle Kind
last ned
A04/17 Individuelle priser i dagligvaremarkedet – et fangens dilemma for kjedene?
Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen
last ned
Økonomisk fiskeriforskning, 27 (1/2017) Økonomisk analyse av klippfisknæringa
Bjørndal, M. T.; Bjørndal, T. og Ekerhovd, N.-A.
last ned
Bok Fokus på fremtidens foretaksløsninger
Torstein Nesheim og Inger Stensaker (red.), Fagbokforlaget, 2017
Samfunnsøkonomen, 3/2017, 46-51 Små dytt for store valg: Kan nudging gi bedre oppmøte til lærerstudiet?
Bjorvatn, Kjetil; Ekström, Mathias og Garcia Pires, Armando José
R01/17 Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram
Stig-Erik Jakobsen, Pelle Engesæter, Olav Kvitastein, Natalia Mæhle, Torstein Nesheim og Jarle Aarstad
last ned
eBok Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016
Einar Hope
last ned

Now showing page 2 of 4

F?rste side Forrige side Siste side Neste side