FAIR Insight Team

Forskningsprogrammet FAIR Insight Team (FIT) er nært knyttet til FAIR, som er senteret for fremragende forskning ved NHH (se fair.nhh.no, og linken til FIT der). FAIR er bygget opp som et samarbeid mellom The Choice Lab og CELE, forskningssentrene innenfor adferdsøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi med base på Institutt for samfunnsøkonomi. FIT har som hovedoppgave å initiere anvendt forskning innenfor FAIR-tematikken, altså ulikhet og rasjonalitet, og å kommunisere resultat fra denne forskingen til samfunnet. Bruk av eksperimentell metode, både labeksperimenter, felteksperimenter og naturlige eksperimenter, står sentralt i programmet.
 

FIT-gruppen består av følgende forskere:

1. Kjetil Bjorvatn (leder)
2. Aline Bütikofer (nestleder)
3. Mathias Ekström (nestleder)
4. Astrid O. Ervik
5. Henning Müller
6. Armando Pires
7. Ingrid Sjursen
8. Hallgeir Sjåstad


Vi tar sikte på å rekruttere ytterligere to SNF-forskere til FIT-programmet i løpet av 2018, én innenfor arbeidsmarkedsøkonomi og én innenfor adfedsøkonomi (se
http://www.snf.no/Files/Billeder/Forsker.seniorforsker.annonse.18.pdf)


Programleder: Professor Kjetil Bjorvatn, Norges Handelshøyskole
Tlf: 55 95 95 85, E-post:
kjetil.bjorvatn@nhh.no